pogrzeby marklowice

Pogrzeby świeckie

Zakładowi Pogrzebowemu Styx z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego zawsze towarzyszy przekonanie, że misją i​​ głównym zadaniem całej firmy jest pomoc Rodzinom, które żegnają Bliską im Osobę w godnym uczczeniu jej pamięci. Oznacza to też wypełnienie ostatniej woli Zmarłego, który życzył sobie, aby jego pogrzeb miał charakter świecki.

Pogrzeby świeckie są uroczystościami, którym nie towarzyszą akcenty religijne. Przebiegają one jednak według określonego scenariusza, który jest uzgadniany z Bliskimi Zmarłego. Za przygotowanie oraz przebieg takiej ceremonii odpowiedzialny jest zazwyczaj Mistrz Ceremonii. On tworzy scenariusz takiego świeckiego ostatniego pożegnania, pisze spersonalizowaną mowę pogrzebową i wygłasza ją, jak również czuwa nad prawidłowym i spokojnym przebiegiem całej uroczystości.

Zakład Pogrzebowy Styx wielokrotnie organizował świeckie ceremonie żałobne. Styx współpracuje z doskonałymi i cenionymi Mistrzami Ceremonii – nie tylko ze Śląska – aby zagwarantować Rodzinom wybierającym taką formę pochówku, że będzie ona podniosła, wzruszająca i bardzo uroczysta.

pogrzeby świeckie