pogrzeby marklowice

Zakład Pogrzebowy Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski przez wieki był niczym kalejdoskop kultur i wyznań. Skojarzenie z kalejdoskopem wydaje się być uprawnione, bo to wspólne codzienne życie osób wyznających różne religie i będących niekiedy przedstawicielami różnych narodowości układało się, jak kolory w kalejdoskopie, czyli różnorodnie, ale zawsze bardzo harmonijnie. To z kolei nie pozostawało bez wpływu na rozwój miasta, które po ośmiu niemal wiekach po uzyskaniu praw miejskich dziś liczy sobie ok. 50 tysięcy mieszkańców.

Miasto to, początkowo będące jednym z największych miast na Górnym Śląsku, wielokrotnie trawione przez pożary oraz dziesiątkowane przez epidemie a także działania wojenne, stawało się z biegiem lat coraz mniejsze. Odrodzenie przyniósł wiek XX, kiedy to w latach 60. i 70. nastąpił największy rozkwit Wodzisławia Śląskiego. W latach 90. XX wieku jednak liczba ludności znów zmalała, m.in. za sprawą migracji mieszkańców do innych miast regionu i Polski. Obecnie na km2 przypada niemal tysiąc mieszkańców.

Herb Wodzisław Śląski

Styx Wodzisław Śląski – pogrzeby


Wodzisław Śląski ma duże znaczenie dla całego powiatu wodzisławskiego – jako centrum handlu oraz ważny ośrodek przemysłowy.
Jest to także istotny dla całego regionu węzeł komunikacyjny, dzięki któremu możliwy jest dojazd drogami lądowymi do innych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, do czeskiej Ostrawy, a nawet dzięki przebiegającej nieopodal autostradzie A1 na samą północ Polski. Natomiast sieć szlaków kolejowych pozwala dotrzeć mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego do kopalni oraz innych zakładów pracy, które znajdują się w pobliżu miasta, dając źródło dochodu wielu rodzinom.

Wodzisław Śląski to miasto wielu ciekawostek. Niektóre są widoczne na pierwszy rzut oka, jak obelisk przed Urzędem Miasta – w miejscu, w którym przebiega 50 równoleżnik. Wodzisław Śląski kryje jednak w sobie również wiele tajemnic.

O historii Wodzisławia Śląskiego opowiedzieć mogą liczne zabytki, jednak jeszcze więcej opowiedzieć mogłyby cmentarze – także te, które już nie istnieją. Osoby, które dbają o pamięć dawnych pokoleń, ubolewają, że praktycznie czas, wojny oraz decyzje władz na różnych szczeblach zatarły ślady po grobach. Wiadomo też, że pod nowym kościołem – wybudowanym przy rynku – są fundamenty starego kościoła. Pod nimi zaś znajdują się krypty zasłużonych dla Wodzisławia osób. Niestety, te ważne z punktu widzenia historycznego groby są niemożliwe do odwiedzenia.

Podobnie zresztą, jak cmentarz, na którym zostały pochowane osoby wyznania mojżeszowego. Na jego terenie ustanowiono cmentarz żołnierzy radzieckich, a z cmentarza żydowskiego pozostały schody – natomiast fakt, że w tamtym miejscu spoczynek znalazło wielu Żydów przypomina pamiątkowa tablica.

Zakład pogrzebowy


Historia jest nauczycielką życia, a ten, kto pielęgnuje pamięć o historii każdego człowieka, godny jest najwyższego szacunku. Szczególnym momentem na takie spojrzenie wstecz w minione lata staje się chwila śmierci i następujące po niej uroczystości pogrzebowe. To okazja do zatrzymania się nad ludzkim przemijaniem i na wyrażenie – choćby myślą – wdzięczności za czyjeś życie, samo w sobie ważne i cenne.

Zakład pogrzebowy z tradycjami: Styx Walach
Zakład Pogrzebowy STYX to firma z wieloletnimi tradycjami

Postawę taką reprezentuje Zakład Pogrzebowy STYX, który posiadając stacjonarne biuro w Rybniku, służy także pomocą w organizacji pogrzebów mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego. Jest to możliwe dzięki usłudze mobilnego biura pozostającego całodobowo do dyspozycji każdej osoby potrzebującej pomocy w każdej kwestii związanej z pochówkiem.

Firma STYX to firma wielopokoleniowa, która znana jest na całym Górnym Śląsku z wielkiego zaangażowania w realizację ceremonii żałobnych. Niezależnie od statusu społecznego, od pochodzenia czy wyznania – każdy, kto zwraca się do tego zakładu pogrzebowego z prośbą o zorganizowanie pochówku lub o wykonanie jakichkolwiek usług pogrzebowych – może mieć pewność, że zostanie potraktowany z całą otwartością, a jego oczekiwania wypełnione rzetelnie i sumiennie.

Skontaktuj się z zakładem Stych Wałach

Więcej informacji na temat samego zakładu pogrzebowego STYX w Wodzisławiu Śląskim
i okolicach oraz świadczonych przez niego usług pogrzebowych można uzyskać pod całodobowym numerem telefonu .